Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 03. 31

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2016.01.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Iparűzési adó

(1) Az adó mértéke álladó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.
(3) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

2. §

Építményadó

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap után
a) lakás esetén: 400 Ft/m2,
b) minden más adóköteles építmény esetén: 60 Ft/m2.
(3) Mentes az építményadó alól az 1990 évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 13. §-ában biztosított mentességeken túl a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amely a tulajdonosnak, illetve a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának életvitelszerűen lakóhelyéül szolgál, kivéve a vállalkozás üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze.

3. §

Telekadó

(1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap után 50 Ft/m2.
(3) Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában meghatározott mentességeken túl az építménnyel azonos helyrajzi számon lévő telek, illetve az ingatlannal használat szerint egybefüggő, de külön helyrajzi számon lévő telek, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telket.

4. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a helyi adókról szóló 2/2005. (I.25.) önkormányzati rendelete,
b) a helyi adókról szóló 2/2005. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2005. (VI.28.) önkormányzati rendelete,
c) a helyi adókról szóló 2/2005. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelete,
d) a helyi adókról szóló 2/2005. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2011. (IX.07.) önkormányzati rendelete,
e) a telekadóról szóló 5/2007. (VI.4.) önkormányzati rendelete.