Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 28- 2022. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.04.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

39 217 e Ft kiadással
59 722 e Ft bevétellel
az 1. és 2. mellékletekben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a beruházások, felújítások kiadásának teljesítését 9 207 e Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés létszámkeretét 6 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatotti létszámkeret.

4. § Az Önkormányzat 2015. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5. és 6. mellékletekben meghatározottak szerint alakult.

5. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

013320

013350

018010

018020

018030

041233

066020

104051

900020

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 879

0

0

6 879

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

1 950

0

0

1 950

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

0

0

1 200

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

178

0

0

178

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

10 207

0

0

10 207

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

2 977

0

0

0

0

0

2 937

17

23

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

23

0

0

0

0

0

0

0

23

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

2 937

0

0

0

0

0

2 937

0

0

0

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

17

0

0

0

0

0

0

17

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 184

0

0

10 207

0

0

2 937

17

23

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

110

ebből: építményadó (B34)

366

0

0

0

0

0

0

0

0

366

113

ebből: telekadó (B34)

3 134

0

0

0

0

0

0

0

0

3 134

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

11 816

0

0

0

0

0

0

0

0

11 816

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

11 816

0

0

0

0

0

0

0

0

11 816

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

1 905

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

1 905

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

13 721

0

0

0

0

0

0

0

0

13 721

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

62

0

0

0

0

0

0

0

0

62

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

17 283

0

0

0

0

0

0

0

0

17 283

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

108

0

108

0

0

0

0

0

0

0

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

108

0

108

0

0

0

0

0

0

0

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

110

0

0

0

0

0

0

110

0

0

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

176

0

0

0

0

0

0

0

0

176

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

768

6

0

0

0

0

0

762

0

0

214

ebből: költségek visszatérítései (B411)

762

0

0

0

0

0

0

762

0

0

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

1 162

6

108

0

0

0

0

872

0

176

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

13

0

0

0

0

0

0

13

0

0

268

ebből: háztartások (B75)

13

0

0

0

0

0

0

13

0

0

276

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

13

0

0

0

0

0

0

13

0

0

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

31 642

6

108

10 207

0

0

2 937

902

23

17 459

289

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

27 565

0

0

0

0

27 565

0

0

0

0

291

Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)

27 565

0

0

0

0

27 565

0

0

0

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

480

0

0

0

480

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)

28 045

0

0

0

480

27 565

0

0

0

0

309

Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)

28 045

0

0

0

480

27 565

0

0

0

0

310

Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

59 687

6

108

10 207

480

27 565

2 937

902

23

17 459

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Mérleg sorai

Megnevezés

Nyitó állomány

Záró állomány

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

286 958

286 958

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 113

9 113

170

G/IV Felhalmozott eredmény

-41 124

-44 970

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 846

-6 611

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

251 101

244 490

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1

974

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

29

18

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

448

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

30

1 440

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

313

5

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

448

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

448

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

395

480

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 156

485

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

3 711

4 361

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

3 711

3 711

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

650

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

49

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 711

4 410

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 897

6 335

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

908

0

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

10 000

9 687

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 908

9 687

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

266 906

260 512

Megnevezés

Összesen

011130

013320

013350

018010

041233

045160

064010

066010

066020

074031

082042

084031

101150

107060

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 995

0

0

0

0

2 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

12

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

3 067

0

0

0

0

3 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 042

2 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

262

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

192

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 348

0

0

0

0

0

0

0

0

236

0

50

0

1 062

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 652

2 042

0

0

0

0

0

0

0

306

0

242

0

1 062

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

6 719

2 042

0

0

0

3 067

0

0

0

306

0

242

0

1 062

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 212

545

0

0

0

438

0

0

0

182

0

47

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

612

545

0

0

0

3

0

0

0

17

0

47

0

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

404

0

0

0

0

404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

123

0

0

0

0

19

0

0

0

104

0

0

0

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

73

0

0

0

0

12

0

0

0

61

0

0

0

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

538

0

0

0

0

0

0

0

177

241

0

120

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

580

0

0

0

0

0

0

0

177

241

0

162

0

0

0

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

139

0

0

0

0

0

0

0

0

139

0

0

0

0

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

104

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

0

0

0

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

243

0

0

0

0

0

0

0

0

243

0

0

0

0

0

36

Közüzemi díjak (K331)

1 722

0

1

157

0

0

0

1 420

0

-21

0

165

0

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 627

0

0

44

0

0

2 051

0

1 511

21

0

0

0

0

0

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

74

0

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

32

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

941

0

132

74

0

0

0

0

0

728

0

7

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 396

0

133

275

0

0

2 051

1 420

1 511

834

0

172

0

0

0

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 117

0

36

61

0

0

554

374

476

253

0

363

0

0

0

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

313

313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 678

0

0

0

0

0

0

0

78

448

0

2 152

0

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 108

313

36

61

0

0

554

374

554

701

0

2 515

0

0

0

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

12 328

313

169

336

0

0

2 605

1 794

2 242

2 020

0

2 849

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

83

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44)

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

102

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

104

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

1 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 922

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

1 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 541

124

ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

2 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

2 292

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

6 441

0

0

0

0

0

0

0

0

5 935

506

0

0

0

0

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

6 162

0

0

0

0

0

0

0

0

5 656

506

0

0

0

0

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

171

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

59

0

0

0

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

7 041

0

0

0

0

0

0

0

0

5 935

506

0

600

0

0

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

315

0

0

0

0

0

0

0

0

315

0

0

0

0

0

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

76

0

0

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 219

0

0

0

0

0

0

0

926

14

0

279

0

0

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

414

0

0

0

0

0

0

0

250

89

0

75

0

0

0

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

2 024

0

0

76

0

0

0

0

1 176

418

0

354

0

0

0

211

Ingatlanok felújítása (K71)

5 656

0

0

5 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 527

0

0

1 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

7 183

0

0

7 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

38 822

2 900

169

7 595

0

3 505

2 605

1 794

3 418

8 861

506

3 492

600

1 085

2 292

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

395

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)

395

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318

Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)

395

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

39 217

2 900

169

7 595

395

3 505

2 605

1 794

3 418

8 861

506

3 492

600

1 085

2 292

3. melléklet

Felhalmozási bevétleek és kiadások(adatok Ft-ban)

Bevételek

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A.

Saját bevétel

A.

Működési kiadások

1. Működési bevételei

1. Személyi juttatások

6 870

6 719

1.1. Egyéb saját bevétel

771

768

2. Járulékok

1 346

1 212

1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés

42

3. Dologi kiadások, folyó kiadás

16 044

12 328

1.3. Kamatbevétel

200

176

4. Előző évi maradvány visszafizetése

1.4. Helyi adók

16 273

15 316

5. Működési célú pénzeszköz átadás

7 877

6 441

1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.

264

218

6. Társadalom és szoc.politikai kiadás

3 483

2 315

7. Támogatásértékű működési kiadás

1 048

600

2. Felhalmozási bevétel

B.

Felhalmozási kiadás

2.1. Tárgyi eszköz értékesítés

1. Felújítás

2 867

2 024

2.2. Kölcsön visszatérülése

2. Beruházás

8 152

7 183

2.3. Vis maior támogatás

B.

Átvett pénzeszköz

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

472

48

C.

Közhatalmi bevételek

C.

Részesedések vásárlása

1. Gépjárműadó

2 216

1 905

2. Előző évi visszatérülések

3. Egyéb közhatalmi bevételek

244

62

4. Helyi adókhoz kapcsolódó bírság

5. Önkormányzat költségvetési
támogatása

13 184

13 184

D.

Pénzforgalom nélküli bevétel

D.

Pénzforgalom nélküli kiadás

1. Maradvány igénybevétele

27 565

27 565

1. Tartalék

13 629

BEVÉTEL

61 231

59 242

KIADÁS

61 316

38 822

E.

Finanszírozási műveletek

E.

Finanszírozási műveletek

1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés

480

480

1. Központi irányítószervi támogatások

395

395

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

61 711

59 722

KIADÁS MINDÖSSZESEN

61 711

39 217

4. melléklet

Beruházások és felújítások (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

rovat / cofog

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

314 960

85 040

400 000

400 000

1. Vízkárelhárítási terv

0561/066020

0

314 960

85 040

400 000

400 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

75 600

0

75 600

75 600

1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása

0562/066020

0

75 600

0

75 600

75 600

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

140 000

39 000

179 000

1 882 361

509 238

2 391 599

1 548 749

1. Fűnyíró traktor SOLO By AL-KO

0564/066010

1 582 676

427 323

2 009 999

860 000

2. Makita fűkasza

0564/066010

0

145 000

3. Szerszámok (közfoglalkoztatotti pályázatból)

0564/066010

0

171 454

4. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek

0564/066020

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

17 495

5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök

0564/082042

40 000

11 000

51 000

199 685

53 915

253 600

202 800

6. 200-as tükrös gardrób

0564/082042

0

152 000

3. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

2 272 921

594 278

2 867 199

2 024 349

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

0

0

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

7 182 801

1. Faluház felújítás

0571/013350

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

7 182 801

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

7 182 801

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

8 692 921

2 326 278

11 019 199

9 207 150

5. melléklet

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Mérleg sorai

Megnevezés

Nyitó állomány

Záró állomány

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

161 585

171 281

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 916

2 093

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 934

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

171 435

173 374

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 924

5 924

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

5 924

5 924

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 924

5 924

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

59 937

57 535

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

59 937

57 535

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

59 937

57 535

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

237 296

236 833

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

27 920

21 383

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

27 920

21 383

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

27 920

21 383

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

932

1 840

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

636

638

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

139

1 122

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

157

80

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

406

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

406

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

932

2 246

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

441

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

441

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

441

0

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

15

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

15

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

35

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

50

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 373

2 296

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

317

0

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

317

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

266 906

260 512

6. melléklet

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Mérleg sorai

Megnevezés

Nyitó állomány

Záró állomány

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

286 958

286 958

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 113

9 113

170

G/IV Felhalmozott eredmény

-41 124

-44 970

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 846

-6 611

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

251 101

244 490

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1

974

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

29

18

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

448

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

30

1 440

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

313

5

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

448

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

448

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

395

480

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 156

485

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

3 711

4 361

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

3 711

3 711

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

650

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

49

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 711

4 410

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 897

6 335

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

908

0

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

10 000

9 687

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 908

9 687

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

266 906

260 512

7. melléklet

Pénzmaradványkimutatás

Mérleg sorai

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

31 642

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 822

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-7 180

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 045

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

395

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 650

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

20 470

15

C) Összes maradvány (=A+B)

20 470

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 470