Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 02. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2018.02.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 15/A. § szerinti adóalap esetén az adó évi mértéke 0 Ft/m2.

2. § E rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba,

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 2. napjával.