Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2018. 02. 15- 2019. 02. 13

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.


1. §


  1. A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
  2. A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

2. §


  1. E a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jén lép hatályba.


  1. Hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet.


                                       Novák András                                                  dr. Odonics Aliz

                            polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve 2018.február 14.
dr. Odonics Aliz

jegyző