Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2019. 02. 15- 2020. 02. 05


Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.


1. §


  1. A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
  2. A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

2. §


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


  1. Hatályát veszti a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet.

                        Novák András                                                     dr. Odonics Aliz

                            polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve 2019. február 14.

dr. Odonics Aliz

jegyző