Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 05- 2021. 12. 05

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.05.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

4. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.