Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 12. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2022.01.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § (1) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.