Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.09.22.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 45. § (9) bekezdés kiegészül a következő i) ponttal:

i) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) b)-e) pontja szerinti, a településkép védelme érdekében önkormányzati rendeletben szabályozott eszközökkel kapcsolatos hatáskörökben.

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 23. napjával.