Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.