Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap után]

„a) lakás esetén: 800 Ft/m2,”

2. § A helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap után 150Ft/m2.”

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.