Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szevezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 13- 2022. 03. 12

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szevezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.13.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba, és 2022. március 13-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.