Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 03. 12

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.12.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásáról szól 1/2022.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásról szóló 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

2. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba, és 2022. március 13-án hatályát veszti.