Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 09- 2023. 11. 10

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.09.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2023. november 9-én lép hatályba.