Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.