Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.19.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva aszociális ellátások helyi szabályozásról szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.