Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.19.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.