Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.18.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás további feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a szociális vetítési alap 550 %-át.”

2. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.