Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 07- 2023. 06. 07

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.06.07.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Feketeerdő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. június 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.