Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 09- 2023. 11. 09

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.11.09.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. november 9-én lép hatályba.