Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 10- 2023. 11. 10

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.11.10.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. november 9-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 11. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.