Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2024. 01. 19

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2024.01.19.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § (1) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2024. évben az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2024. évben az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

2. § Ez a rendelet 2024. január 19-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.