Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 26

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.