Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 21

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

1.Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, melyeknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a belügyminiszter pályázati kiírása szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit.

3. Környezeti következmények, hatások -

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok előkészítése is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket intézi.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Feketeerdő Község Önkormányzata szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapot a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázata alapján, ennek a pályázatnak a pályázati feltételek teljesítése miatt helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

8. Alkalmazott jogszabályok:

A rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak.

9. A döntés anyagi kihatása:

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a pályázati kiírás szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségei.