Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 18

a gyermekvédelmi ellátásokról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a rászoruló családok támogatásainak lehetőségét teremti meg

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A rászoruló családok elesnek az önkormányzati támogatások lehetőségétől. Az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást.

Tárgyi: Nem igényel.

Pénzügyi: A pénzügyi feltételek adottak.