Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 21

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) az önkormányzati településképi követelmények érvényesítésének segítésére a 8. § (2) bekezdés b)-e) pontjaiban különböző eszközök szabályoz, úgymint

1. az önkormányzat meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat az építési engedélyhez,

2. az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az építési engedélyhez nem kötött és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnem sem minősülő építési tevékenységhez, valamint bejelentési eljárást folytat le rendeltetésváltozás vagy a rendeltetési egységek számának változása esetén, továbbá reklámok elhelyezése tekinteében,

3. településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki,

4. az önkormányzat a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosítja.

A Tktv. 2021. július 1. napjától ezen hatásköröket a korábbi szabályozást megváltoztatva a képviselő-testületre telepíti. (Korábban a törvény a polgármestert címezte meg a hatáskör jogosultjának.) A Tktv. 16/C. (2) bekezdés alapján a hatáskör módosításról a képviselő-testület 2021. október 31-ig gondoskodik.