Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 07. 01
a falugondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat létrehozásával szabályozott keretek között kívánja biztosítani a belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok enyhítését.