Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szevezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12
Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szevezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására törvényességi felhívás miatt került sor. A kormányhivatal a rendelet felülvizsgálata sormán megállapította, hogy a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 7. § (3) bekezdésbem foglalt rendelkezés jogsszabálysértő.