Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület az előterjsztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen.