Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőkről

Hatályos: 2022. 09. 15

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.15.
a köztemetőkről
Végső előterjesztői indokolás
A köztemetőkről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően a képviselő-testület új rendelet alkotása mellett dönött.
A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtási rendelete, a 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai tartalmazzák a temetőkre, a temetkezésre, a halottakkal kapcsolatos tennivalókra és a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó legfőbb szabályokat. A Ttv. 41. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a köztemetőre vonatkozóan különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;