Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletet.