Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. január 1. napjától a szociális támogatások számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum helyett a szociális vetítési alap, ezért indokolt volt a rendelet felülvizsgálata.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja), 11. § (3) bekezdése, 12. § (1) bekezdése,14. § (1) bekezdése, 15. § (1) bekezdése d) pontja, 17. § (2) bekezdés, 18. § a(, b) és c) pontja, a 18. § (3) bekezdés c) pontja tartalmazta a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” kifejezést, amit szociális vetítési alap kifejezésre módosítunk.
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022.(XII.29.) Korm. rendelet 15. §-a szociális vetítési alap összegét 2023. évben 28 500 forintban határozta meg, vagyis az összegét illetően nincs változás.
Módosult még a rendelet 12. § (1) bekezdése, ami a lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozik, továbbá a 18. § (6) bekezdése a rendkívüli települési támogatás mértékére vonatkozóan.