Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. január 1. napjától a szociális támogatások számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum helyett a szociális vetítési alap, ezért indokolt volt a rendelet felülvizsgálata.
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése tartalmazta a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” kifejezést, amit szociális vetítési alap kifejezésre módosítunk.
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022.(XII.29.) Korm. rendelet 15. §-a szociális vetítési alap összegét 2023. évben 28 500 forintban határozta meg, vagyis az összegét illetően nincs változás.