Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

Feketeerdő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 06

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.06.
Feketeerdő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 167/B. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XI::.7.) PM rendelet 2023. március 9-évewl bekövetkezett változtatása miatt a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében adatmódosítást hajtott végre a törzskönyvi nyilvántartásban. A törölt kormányzati funkciót az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatából is törölni kellet, ami a rendeletmódosítást vont maga után. Tekintettel arra, hogy eddig a kormányzati funkciókat nem tartalmazta a Szervezeti és Működési Szabályzat, ezért egy új melléklettel egészült ki a rendelt.