Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról

Hatályos: 2023. 07. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.27.
a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. Feketeerdő Község Önkormányzata 18 m3 keménylombos tűzifa vásárlásra nyújthatott be támogatási igényt (maximális támogatási igény). A megítélt támogatás 18 erdei köbméter keménylombos tűzifa, ami 480 060 Ft vissza nem térítendő támogatás.
Az 2023. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályozni, akként, hogy
a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult, ez utóbbi esetén különösen az, aki lakhatási támogatásban részesül
a gyermekvédelmi törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
előnyt élvezzen. Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. Az Önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.