Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 09

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.09.
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. július 1-jén hatályba lépett módosítása alapján megszűnt a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt az állam vette át, mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Ennek megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja hatályát vesztette, a helyi önkormányzati feladatok köréből kikerült a hulladékgazdálkodási feladat.
A jogszabály-módosítás következtében megváltozott az önkormányzati rendeleti szintű szabályozás tartalma is, melynek értelmében a fennmaradó kötelező rendeletalkotási tárgykörök a Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja alapján a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályoknak a meghatározása, a feladatkör megállapítása pedig az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerint alakul:
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);”
A települési önkormányzatok megváltozott szabályozási feladatán túl továbbra is biztosított a hulladékgazdákosi közszolgáltatási díj részben vagy egészben történő átvállalásának lehetősége.
Jogalkotási feladatok:
1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése:
1. a közösség együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
2. az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések