Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 01. 19

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.19.
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 forintnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
A képviselő-testület a törvényi felhatalmazással élve 61 600 forintban határozta meg az illetményalapot 2024. évre.