Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) (2) bekezdése alapján elkészítettük az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót.
A 2023. évi költségvetés rendelet kiadási és bevételi előirányzatának fő összege 166.741.243 Ft-ról 173.391.521 Ft-ra módosult. A költségvetés 2023. évben 175.702.881 Ft bevétellel (101,33%) és 119.762.433 Ft kiadással (69,07%) teljesült.
2023. évi költségvetési maradvány (beszámoló 07/A űrlap) összege: 55.940.448,- Ft