Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 13

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.13.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 14. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.