Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 25

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.25.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.