Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 19

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

2023.08.19.

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.

b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a. pontja szerinti minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § (1) A rendelet Tapsony Község közigazgatási területén lévő belterületi közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területeken bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

(3) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.

3. § (1) E rendelet 2. § (3) és a 3. § (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Tapsony Község belterületének közterületein (különösen a közterület – foglalási engedéllyel nem rendelkező szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusító helyek - továbbiakban: üzletek - előtt és környékén, a játszótéren) tilos a szeszes ital fogyasztása.

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre.

b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelentett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején, illetve a bejelentett családi, községi – és sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, illetve bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire pl: lakodalmas menet vagy szüreti menet, a rendezvény területére, útvonalára és idejére, valamint

c) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. § (11) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésével megvalósuló közterületi értékesítés esetén, az értékesítés területén belül.

(3) A közterület használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egység köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszes ital a rendelet megsértése nélkül.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.