Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

2023.07.01.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a Polgárőrség jelzése alapján vagy lakossági bejelentésre végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2. § (1) Az önkormányzat - amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található - a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet.