Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 150.981.488 Ft-ban, bevételi főösszegét 275.804.064 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

48 592 859

45 407 140

45 407 140

100

5

Végkielégítés (K1105)

0

473 730

473 730

100

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 500 000

1 500 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

250 000

610 301

610 301

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

50 442 859

47 991 171

47 991 171

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 880 000

14 406 930

14 406 930

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

522 000

522 000

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

426 516

2 875 739

2 875 739

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 706 516

17 804 669

17 804 669

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

64 149 375

65 795 840

65 795 840

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

7 889 505

6 731 742

6 634 434

99

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

6 221 701

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

60 906

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

351 827

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

34 680

34 680

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

12 007 000

11 163 865

11 163 865

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

12 307 000

11 198 545

11 198 545

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

750 000

830 853

830 853

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

725 000

955 690

955 690

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 475 000

1 786 543

1 786 543

100

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 740 000

4 467 069

4 467 069

100

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

630 000

862 778

862 778

100

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

325 000

604 093

604 093

100

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

5 695 000

5 933 940

5 933 940

100

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 850 000

4 353 066

4 353 066

100

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

500 000

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 500 000

941 699

941 699

100

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 550 000

2 318 700

2 318 700

100

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 937 745

5 796 582

5 796 582

100

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

610 243

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

23 032 745

19 343 987

19 343 987

100

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

80 000

80 000

100

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

370 000

80 000

80 000

100

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 395 650

6 953 405

6 953 405

100

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

5 000

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 250 000

1 349 289

1 349 289

100

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

10 650 650

8 302 694

8 302 694

100

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

47 835 395

40 711 769

40 711 769

100

66

Családi támogatások (=67+...+76) (K42)

1 000 000

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

1 050 000

2 383 098

2 383 098

100

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

----

----

258 238

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

115 000

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

2 009 860

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 050 000

2 383 098

2 383 098

100

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

234 760

234 760

234 760

100

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

7 063 524

7 063 524

7 063 524

100

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

6 079

6 079

100

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

7 298 284

7 304 363

7 304 363

100

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

4 286 163

2 471 924

2 471 924

100

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

100 000

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

1 538 924

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

833 000

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

645 000

1 805 950

1 805 950

100

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

1 789 700

0

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

----

----

16 250

0

193

Tartalékok (K513)

0

124 725 268

----

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

12 229 447

136 307 505

11 582 237

8

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

244 900

244 900

100

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 810 998

14 501 654

14 501 654

100

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 189 000

3 981 569

3 981 569

100

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

14 999 998

18 728 123

18 728 123

100

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

2 372 532

2 372 532

100

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

640 584

640 584

100

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

3 013 116

3 013 116

100

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

149 153 720

273 671 193

148 848 617

54

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 622 304

29 220 766

29 220 766

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 000 000

900 000

900 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000

264 038

264 038

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34 772 304

30 384 804

30 384 804

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 880 000

14 406 930

14 406 930

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

426 516

2 875 739

2 875 739

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 306 516

17 282 669

17 282 669

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

48 078 820

47 667 473

47 667 473

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 817 540

4 209 275

4 209 275

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 886 542

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

60 906

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

261 827

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 950 000

9 056 131

9 056 131

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 050 000

9 056 131

9 056 131

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

659 497

659 497

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

700 000

955 690

955 690

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 350 000

1 615 187

1 615 187

100

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 500 000

4 288 794

4 288 794

100

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

600 000

842 944

842 944

100

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

275 000

562 634

562 634

100

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 375 000

5 694 372

5 694 372

100

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 850 000

4 353 066

4 353 066

100

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

500 000

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 500 000

592 943

592 943

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 400 000

2 318 700

2 318 700

100

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 437 745

5 333 991

5 333 991

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

610 243

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

21 062 745

18 293 072

18 293 072

100

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

0

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

80 000

80 000

100

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

270 000

80 000

80 000

100

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 855 650

6 151 879

6 151 879

100

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

5 000

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

1 272 809

1 272 809

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

8 860 650

7 424 688

7 424 688

100

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

40 593 395

36 469 078

36 469 078

100

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

1 000 000

0

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

1 050 000

2 383 098

2 383 098

0

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

258 238

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

115 000

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

2 009 860

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 050 000

2 383 098

2 383 098

100

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

234 760

234 760

234 760

100

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

7 063 524

7 063 524

7 063 524

100

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

6 079

6 079

100

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

7 298 284

7 304 363

7 304 363

100

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 286 163

2 471 924

2 471 924

100

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 538 924

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

833 000

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

645 000

1 805 950

1 805 950

100,00

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 789 700

0

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

16 250

0

193

Tartalékok (K513)

0

124 725 268

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

12 229 447

136 307 505

11 582 237

8

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

244 900

244 900

100

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 810 998

13 352 654

13 352 654

100

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 189 000

3 671 339

3 671 339

100

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

14 999 998

17 268 893

17 268 893

100

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

123 769 200

244 305 322

119 580 054

49

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 970 555

16 186 374

16 186 374

100

05

Végkielégítés (K1105)

0

473 730

473 730

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

600 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

346 263

346 263

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 670 555

17 606 367

17 606 367

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

522 000

522 000

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

400 000

522 000

522 000

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

16 070 555

18 128 367

18 128 367

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 071 965

2 522 467

2 425 159

96

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 335 159

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

90 000

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

34 680

34 680

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 057 000

2 107 734

2 107 734

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 257 000

2 142 414

2 142 414

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

171 356

171 356

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

125 000

171 356

171 356

100

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

240 000

178 275

178 275

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

30 000

19 834

19 834

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

50 000

41 459

41 459

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

320 000

239 568

239 568

100

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

348 756

348 756

100

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

500 000

462 591

462 591

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

1 970 000

1 050 915

1 050 915

100

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 540 000

801 526

801 526

100

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

250 000

76 480

76 480

100

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 790 000

878 006

878 006

100

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

7 242 000

4 242 691

4 242 691

100

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 149 000

1 149 000

100

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

310 230

310 230

100

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

1 459 230

1 459 230

100

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

2 372 532

2 372 532

100

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

640 584

640 584

100

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

3 013 116

3 013 116

100

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

25 384 520

29 365 871

29 268 563

100

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 350 373

18 350 373

18 350 373

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

25 376 520

28 760 466

28 760 466

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 544 690

7 829 907

7 829 907

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

175 275

203 490

203 490

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 719 965

8 033 397

8 033 397

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 897 557

3 884 557

3 884 557

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 433 956

2 814 870

2 814 870

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 083 541

2 083 541

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

58 778 371

63 927 204

63 927 204

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

13 083 800

11 899 958

11 899 958

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

7 421 713

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

4 091 800

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

300 000

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

86 445

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

71 862 171

75 827 162

75 827 162

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

90 674 152

90 674 152

100

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

90 274 254

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

----

----

399 898

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

90 674 152

90 674 152

100

108

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

6 500 000

6 851 351

6 851 351

100

109

ebből: építményadó (B34)

----

----

4 269 084

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

2 582 267

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

33 000 000

47 463 142

47 463 142

100

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

47 463 142

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

33 000 000

47 463 142

47 463 142

100

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)

0

121 007

121 007

100

175

ebből: egyéb bírság (B36)

----

----

121 007

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

39 500 000

54 435 500

54 435 500

100

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

1 850 000

2 474 168

2 474 168

100

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

----

----

1 783 344

0

196

Ellátási díjak (B405)

3 200 000

3 747 390

3 747 390

100

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

36

36

100

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

36

36

100

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

79 800

79 800

100

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

18 000

936 892

936 892

100

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

----

----

5 000

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

9 147

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

5 068 100

7 238 286

7 238 286

100

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

1 000 000

1 000 000

100

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

5 300 000

5 300 000

100

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

6 300 000

6 300 000

100

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)

200 000

224 620

224 620

100

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

224 620

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)

200 000

224 620

224 620

100

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

116 630 271

234 699 720

234 699 720

100

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 350 373

18 350 373

18 350 373

100

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

25 376 520

28 760 466

28 760 466

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 544 690

7 829 907

7 829 907

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

175 275

203 490

203 490

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 719 965

8 033 397

8 033 397

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 897 557

3 884 557

3 884 557

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 433 956

2 814 870

2 814 870

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 083 541

2 083 541

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

58 778 371

63 927 204

63 927 204

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 083 800

11 899 958

11 899 958

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

7 421 713

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

4 091 800

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

300 000

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

86 445

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

71 862 171

75 827 162

75 827 162

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

90 674 152

90 674 152

100

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

90 274 254

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

399 898

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

90 674 152

90 674 152

100

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

6 500 000

6 851 351

6 851 351

0

109

ebből: építményadó (B34)

0

0

4 269 084

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

2 582 267

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

33 000 000

47 463 142

47 463 142

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

47 463 142

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

33 000 000

47 463 142

47 463 142

100

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

121 007

121 007

100

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

121 007

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

39 500 000

54 435 500

54 435 500

100

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 850 000

2 474 168

2 474 168

100

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

1 783 344

0

196

Ellátási díjak (B405)

3 200 000

3 747 390

3 747 390

100

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

36

36

100

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

36

36

100

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

79 800

79 800

100

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

10 000

934 740

934 740

100

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

5 000

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

9 147

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

5 060 100

7 236 134

7 236 134

100

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

1 000 000

1 000 000

100

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

5 300 000

5 300 000

100

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

6 300 000

6 300 000

100

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

200 000

224 620

224 620

100

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

224 620

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

200 000

224 620

224 620

100

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

116 622 271

234 697 568

234 697 568

100

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

8 000

2 152

2 152

100

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

8 000

2 152

2 152

100

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

8 000

2 152

2 152

100

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 108 675

2 132 871

2 132 871

100

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

25 376 520

29 294 056

29 294 056

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

27 485 195

31 426 927

31 426 927

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

27 485 195

31 426 927

31 426 927

100

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 632 124

38 919 862

38 919 862

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 632 124

38 919 862

38 919 862

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 184 482

2 184 482

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

25 376 520

29 294 056

29 294 056

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

60 008 644

70 398 400

70 398 400

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

60 008 644

70 398 400

70 398 400

100

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 632 124

38 850 199

38 850 199

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 632 124

38 850 199

38 850 199

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 184 482

2 184 482

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

34 632 124

41 034 681

41 034 681

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

34 632 124

41 034 681

41 034 681

100

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

69 663

69 663

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

69 663

69 663

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

25 376 520

29 294 056

29 294 056

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

25 376 520

29 363 719

29 363 719

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

25 376 520

29 363 719

29 363 719

100

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

6

6

0

Községgazdálkodás

1

1

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

14

14

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 932

75 827 162

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

90 674 152

90 674 152

3.Közhatalmi bevételek

150 000

250 000

24 200 000

300 000

3 435 500

450 000

450 000

400 000

24 200 000

300 000

200 000

100 000

54 435 500

4.Működési bevételek

603 196

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

7 238 286

5.Felhalmozási bevételek

1 000 000

5 300 000

6 300 000

6.Pénzmaradmány

38 919 862

2 184 482

41 104 344

7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök

224 620

224 620

8.Működési célú átvett pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

7 072 126

8 172 120

31 122 120

103 196 272

49 277 482

7 372 120

7 596 740

7 322 120

31 122 120

7 222 120

7 122 120

9 206 604

275 804 064

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 617

148 848 617

12.Finanszírozási kiadások

2 132 871

2 132 871

13. Kiadások (11-12):

14 536 871

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 000

12 404 617

150 981 488

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi pénzeszköz változása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

37 895 156

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

111 735

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

37 783 421

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

86 502 968

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-151 006 981

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

275 732 249

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-38 850 199

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-1 000 000

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

-1 000 000

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

6 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

166 101

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

166 101

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

200 000

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

200 000

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

124 398 124

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

124 398 124

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

88 374 254

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

46 308

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

22 175

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

24 133

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-3 495

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-29 268 563

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

29 365 871

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-69 663

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

31 140

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

31 140

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

42 813

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

42 813

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítá-sok (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

407 478 918

0

388 847 192

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

17 406 251

0

29 586 800

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

424 885 169

0

418 433 992

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 652 000

0

5 652 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 652 000

0

5 652 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 652 000

0

5 652 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

430 537 169

0

424 085 992

49

C/II/1 Forintpénztár

111 735

0

169 680

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

111 735

0

169 680

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 783 421

0

35 854 190

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

88 374 254

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

37 783 421

0

124 228 444

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

37 895 156

0

124 398 124

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 000 000

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

1 000 000

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

26 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 020 000

0

26 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 020 000

0

26 000

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

135 043

0

301 144

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

135 043

0

301 144

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

135 043

0

301 144

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

469 587 368

0

548 811 260

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

698 743 663

0

698 743 663

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 870 000

0

3 870 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-253 066 365

0

-239 394 656

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

13 671 709

0

79 196 542

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

463 219 007

0

542 415 549

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 108 675

0

2 160 286

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 108 675

0

2 160 286

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 108 675

0

2 160 286

236

H/III/1 Kapott előlegek

200 000

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

200 000

0

0

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 308 675

0

2 160 286

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 734 686

0

3 910 425

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

325 000

0

325 000

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 059 686

0

4 235 425

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

469 587 368

0

548 811 260

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

3 433 788

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

516 075

0

1 334 060

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

831 000

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 347 075

0

4 767 848

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 347 075

0

4 767 848

49

C/II/1 Forintpénztár

22 175

0

23 465

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

22 175

0

23 465

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24 133

0

19 348

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

24 133

0

19 348

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

46 308

0

42 813

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

23 355

0

54 495

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

23 355

0

54 495

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

23 355

0

54 495

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 416 738

0

4 865 156

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 648 647

0

1 648 647

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 000

0

35 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 828 066

0

-1 574 662

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 253 404

0

2 930 604

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

108 985

0

3 039 589

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 307 753

0

1 825 567

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 307 753

0

1 825 567

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 416 738

0

4 865 156

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Megnevezés

Sor-szám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

430 537 169

424 085 992

98,50

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

424 885 169

418 433 992

98,48

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

407 478 918

388 847 192

95,43

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

194 439 391

184 109 467

94,69

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

793 000

793 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

205 126 692

196 953 579

96,02

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

7 119 835

6 991 146

98,19

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

17 406 251

29 586 800

169,98

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

314 881

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

17 137 386

28 654 735

167,21

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

268 865

617 184

229,55

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

5 652 000

5 652 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

5 652 000

5 652 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

5 652 000

5 652 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

37 895 156

124 398 124

328,27

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

111 735

169 680

151,86

III. Forintszámlák

C/III

37 783 421

124 228 444

328,79

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 020 000

26 000

2,55

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 020 000

26 000

2,55

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

135 043

301 144

223,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

469 587 368

548 811 260

116,87

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

463 219 007

542 415 549

117,10

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

698 743 663

698 743 663

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 870 000

3 870 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-253 066 365

-239 394 656

94,60

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

13 671 709

79 196 542

579,27

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 308 675

2 160 286

93,57

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 108 675

2 160 286

102,45

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

200 000

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4 059 686

4 235 425

104,33

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

469 587 368

548 811 260

116,87

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

44 489 229

27 042 035

60,78

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

8 038 069

8 463 233

105,29

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

116 081

-54 881

-47,28

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Megnevezés

Sor-szám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 347 075

4 767 848

353,94

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 347 075

4 767 848

353,94

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

3 433 788

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

3 433 788

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

516 075

1 334 060

258,50

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

516 075

1 334 060

258,50

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

831 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

831 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

46 308

42 813

92,45

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

22 175

23 465

105,82

III. Forintszámlák

C/III

24 133

19 348

80,17

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

23 355

54 495

233,33

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 416 738

4 865 156

343,41

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

108 985

3 039 589

2 789,00

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 648 647

1 648 647

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

35 000

35 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2 828 066

-1 574 662

55,68

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1 253 404

2 930 604

233,81

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 307 753

1 825 567

139,60

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 416 738

4 865 156

343,41

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

1 524 365

1 524 365

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

forintban

Megnevezés

2024. évre

2025. évre

2026.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

70 360 701

68 452 145

74 423 025

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

13 052 800

13 313 856

13 846 410

Közhatalmi bevételek

46 300 000

46 304 630

46 489 849

Működési bevételek

7 500 000

7 650 000

7 956 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

137 213 501

135 720 631

142 715 284

Személyi juttatások

75 045 538

76 171 221

77 694 645

Munkaadókat terhelő járulékok

8 854 172

9 031 255

9 211 881

Dologi kiadások

48 857 763

48 955 479

49 151 300

Működési célú pénzeszköz átadás

12 229 447

12 253 906

12 302 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 054 100

2 062 316

Egyéb kiadás

0

0

0

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

2 160 286

2 164 607

2 173 265

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

149 197 206

150 630 568

152 596 329

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

20 000 000

16 759 937

11 081 045

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

88 374 254

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

108 374 254

16 759 937

11 081 045

Beruházási kiadások

88 374 254

1 500 000

1 000 000

Felújítási kiadások

8 016 295

350 000

200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

96 390 549

1 850 000

1 200 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

245 587 755

152 480 568

153 796 329

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

245 587 755

152 480 568

153 796 329

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forintban

Sor-szám

Megnevezés

2023. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

39 500 000

54 435 500

54 435 500

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

200 000

224 620

224 620

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

39 700 000

54 660 120

54 660 120

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

18. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

137 498 796

Működési célú kiadások

102 311 161

Intézményi működési bevételek

7 236 134

Személyi jellegű kiadások

47 667 473

Közhatalmi bevételek

54 435 500

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

4 209 275

Önkormányzatok működési célú támogatása

63 927 204

Egyéb működési célú támogatások

11 899 958

Dologi kiadások

36 469 078

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 383 098

Önkormányzat befizetései

7 304 363

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

4 277 874

Felhalmozási célú bevételek

97 198 772

Felhalmozási célú kiadások

17 268 893

Felhalmozási célú támogatások

90 674 152

Intézményi beruházások

17 268 893

Felhalmozási bevételek

6 300 000

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

224 620

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 268 893

Finanszírozási kiadások

31 426 927

Irányító szervi támogatások folyósítása

29 294 056

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

2 132 871

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

234 697 568

Kiadások összesen

151 006 981

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

38 850 199

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

2 184 482

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

275 732 249

Kiadások mindösszesen

151 006 981

Működési célú bevételek összesen

178 533 477

Működési célú kiadások összesen

133 738 088

Felhalmozási célú bevételek összesen

97 198 772

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 268 893

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

29 296 208

Működési célú kiadások

24 796 217

Intézményi működési bevételek

2 152

Személyi jellegű kiadások

18 128 367

Központi irányítószervi támogatás

29 294 056

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 425 159

Egyéb működési célú támogatások

Dologi kiadások

4 242 691

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

4 472 346

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

29 296 208

Kiadások összesen

29 268 563

A Költségvetés összesített hiánya

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

69 663

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Bevételek mindösszesen

29 365 871

Kiadások mindösszesen

29 268 563

Működési célú bevételek összesen

29 365 871

Működési célú kiadások összesen

24 796 217

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 472 346

19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi maradványkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

234 697 568

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

119 580 054

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

115 117 514

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

41 034 681

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

31 426 927

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 607 754

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

124 725 268

15

C) Összes maradvány (=A+B)

124 725 268

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

124 725 268

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 152

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

29 268 563

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-29 266 411

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

29 363 719

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

29 363 719

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

97 308

15

C) Összes maradvány (=A+B)

97 308

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

97 308