Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról

Hatályos: 2022. 11. 30

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról szóló rendelete szabályozza az eredeti jogalkotói hatáskörben adható támogatások formáját, igénybevételének szabályait és mértékét, továbbá a hatásköröket.
A fentiekre való tekintettel elkészítésre került az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról szóló rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetben foglaltak kisebb, meghatározott társadalmi réteget érintenek.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak fedezetet az önkormányzat saját bevétele biztosít, költségvetési hatása van. A jogosultak tekintetében a pénzbeli vagy természetbeni támogatások komoly segítséget jelenthetnek a mindennapi életében, vagy alkalmanként megnövekedett kiadásaik rendezésében.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetben foglaltak lehetővé teszik az életkörülmények romlásának lassítását.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a döntésre való előkészítés és a döntések várható nagyságrendje alapján számottevő adminisztratív teher nem jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása a képviselő-testületnek nem kötelezettsége, tekintetbe véve a rendelet tervezetben foglalt ellátásokat. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a jogosultak nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendeletbe foglalt saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyeknek adható ellátás rendszeréről rendelkezik
A 2. §-hoz
A rendeletbe foglalt óvodás, általános iskolás korú gyermekeknek adható ellátás rendszeréről rendelkezik
A 3. §-hoz
A rendeletbe foglalt felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevőknek adható ellátás rendszeréről rendelkezik
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.