Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 27- 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.27.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba, és 2024. január 27-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez3

3. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.