Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 09

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.10.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba, és 2024. február 10-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.