Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 14- 2024. 03. 13

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.14.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében – tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba, és 2024. március 14-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.