Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 13- 2024. 03. 13

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.13.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében – tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendeli el:

1. § A közterület használatáról szóló 11/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megállapodást kell kötni:)

„j) kiállításhoz, vásárhoz, politikai-, sport-, és kulturális rendezvényekre, kivéve a 4. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltakra,”

2. § A közterület használatáról szóló 11/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba, és 2024. március 14-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

1. A közterület használatáról szóló 11/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 4. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai rendezvények, reklámtevékenység, tűzijáték, 48 órát meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése (közút, járda, egyéb közterület igénybevételével). sora helyébe a következő rendelkezés lép:


4. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai rendezvények, reklámtevékenység, 48 órát meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése (közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)


250 Ft/m2/nap