Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 19

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.19.
a szociális ellátásokról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), az önkormányzati rendelet bevezetőjében meghatározott paragrafusok alapján felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza a szociális ellátások helyi rendszerét. Az új szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indoka, hogy az Szt. 2015. március 1. napjával jelentősen módosul, az ez idáig szabályozott jogosultságok megváltoznak, illetve megszűnnek, továbbá a települési támogatás törvény általi bevezetésével, az önkormányzatok képviselő-testületei „kezébe” kerülnek a legfőbb támogatási formák.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
E §-okban a rendelet céljára, valamint a hatályára történik utalás.
A 3–7. §-hoz
A rendelet rögzíti a jogosultságok igénybevételéhez kapcsolódó eljárási rendelkezéseket, valamint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó utaló szabályokat. Meghatározásra kerülnek az önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatási formák.
A 8–22. §-hoz
Meghatározásra kerülnek az önkormányzati rendeletben szabályozott pénzbeli települési támogatási formák és a temetési kölcsön. A hatásköri szabályok az egyes támogatások esetében kerülnek rögzítésre.
A 23. §-hoz és a 24. §-hoz
Meghatározásra kerülnek a természetben nyújtott szociális ellátások és szociális szolgáltatások.
A 26. §-hoz és a 25. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező intézkedéseket tartalmazza.