Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.26.
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános és időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 5. melléklete kerül módosításra, az együttműködési megállapodás tartalmának pontosítása következtében. A rendelet kiegészítésre kerül a 9. melléklettel, mely az önkormányzat kormányzati funkcióit határozza meg.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.