Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 13

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.13.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.
A 3–7. §-hoz
Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.
A 8. §-hoz
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.
A 9. §-hoz
A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.
A 10. §-hoz
Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.
A 11. §-hoz
A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.
A 12. §-hoz
Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.
A 13. §-hoz
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.
A 14–18. §-hoz
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
A 19. §-hoz
A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.
A 20. §-hoz
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
A 21–23. §-hoz
A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.
A 24. §-hoz
A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.
A 25. §-hoz
Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.
A 26. §-hoz
Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.
A 27. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.